Претрага

Педагошки колегијум

pedagoski-kolegijum-2-200px
pedagoski-kolegijum-1-200px
Чланови колегијума у школској 2012/13. години
Педагошки колегијум је стручни орган школе, који се састоји од преседникâ свих стручних већа и стручних актива, и представника стручних сарадника, а чијим радом председава директор школе. Његовом раду може присуствовати и представник ученичког парламента. Надлежност педагошког колегијума је да заједно са директором разматра питања и даје мишљење о следећим пословима:

 • Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
 • Старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
 • Сатрање о остваривању развојног плана Школе;
 • Сарадња са органима Општине, организацијама и удружењима;
 • Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређење и савршавање рада наставника и стручних сарадника;
 • Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника.

Чланови Педагошког колегијума у 2017/18. школској години су:

 1. Клара Паушић, председник Стручног већа за српски језик и књижевност;
 2. Снежана Влајков, председник Стручног већа за стране језике;
 3. Бранко Грбанушић, председник Стручног већа за физичко васпитање;
 4. Зорица Варга, председник Стручног већа за математику, физику, електротехнику, рачунарство и информатику;
 5. Јасна Томашев, председник Стручног већа за историју, географију, психологију, социологију, устав и права грађана, филозофију, грађанско васпитање, верску наставу, ликовну и музичку културу;
 6. Бранислава Дилбер-Косић, председник Стручног већа за хемију и биологију;
 7. Оливера Француски, председник Стручног већа за прехрамбену струку;
 8. Вања Томашев, председник Стручног већа за грађевинску струку;
 9. Љиљана Радишић, председник Стручног већа за медицинску струку;
 10. Јелена Драгољевић, председник Стручног актива за развојно планирање;
 11. Градимир Симић, представник Стручног актива за развој школског програма;
 12. Дарко Михајловић, представник стручних сарадника.

Датум последње измене петак, 08 септембар 2017 15:46

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

члан 66.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 62.став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.