Претрага

Педагошки колегијум

pedagoski-kolegijum-2-200px
pedagoski-kolegijum-1-200px
Чланови колегијума у школској 2012/13. години
Педагошки колегијум је стручни орган школе, који се састоји од преседникâ свих стручних већа и стручних актива, координаторâ стручних тимова и стручних сарадникâ, а чијим радом председава директор школе.

Чланови Педагошког колегијума у 2017/18. школској години су:

 1. Клара Паушић, председник Стручног већа за српски језик и књижевност; координатор Тима за културне активности;
 2. Снежана Влајков, председник Стручног већа за стране језике;
 3. Бранко Грбанушић, председник Стручног већа за физичко васпитање, ликовну и музичку културу;
 4. Зорица Варга, председник Стручног већа за математику, физику, електротехнику, рачунарство и информатику; координатор Тима за за обезбеђивање квалитета и развој школе;
 5. Јасна Томашев, председник Стручног већа за историју, географију, психологију, социологију, устав и права грађана, филозофију, грађанско васпитање, верску наставу; коордниатор Тима за излете, екскурзије и стручне посете;
 6. Бранислава Дилбер-Косић, председник Стручног већа за хемију и биологију; коордниатор Тима за слободне активности;
 7. Оливера Француски, председник Стручног већа за прехрамбену струку;
 8. Вања Томашев, председник Стручног већа за грађевинску струку; председник стручног актива за развој школског програма;
 9. Љиљана Радишић, председник Стручног већа за медицинску струку; координатор Тима за каријерно вођење и саветовање
 10. Јелена Драгољевић, председник Стручног актива за развојно планирање;
 11. Дарко Михајловић, стручни сарадник - школски педагог; координатор Тима за инклузивно образовање; коордниатор Тима за израду Годишњег плана рада школе;
 12. Милорад Симић, координатор Тима за самовредновање;
 13. Слађана Крстић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 14. Јелена Влаисављевић, коордниатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
 15. Градимир Симић, координатор Тима за професионални развој;
 16. Бранислава Крстин, координатор Тима за промоцију Школе;
 17. Санијела Јовић, коордниатор Тима  за сарадњу са локалном самоуправом и другим установама;
 18. Дијана Брканлић Тешин, координатор Тима за каријерно вођење и саветовање;
 19. Ивана Љубоја, координатор Тима за подршку ученицима и Ученичком парламенту;
 20. Сања Мракић, стручни сарадник - библиотекар; коордниатор Тима за сарадњу са породицом;
 21. Милан Чубрило, коордниатор Тима за израду пројеката;
 22. Милица Абрамовић, координатор Тима за заштиту животне средине;
 23. Виктор Фелбаб, коордниатор Тима за школски спорт;
 24. Гордана Попов, коордниатор Тима за безбедност и здравље на раду;
 25. Соника Прем, коордниатор Тима за уређење школе.

Датум последње измене четвртак, 28 фебруар 2019 13:34

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

члан 66.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 62.став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.