Седнице за крај III класификационог периода

Седнице одељењских већа I, II, III и IV разреда одржаће се у четвртак, 28. марта 2013. у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма
  2. Анализа успеха и владања ученика
  3. Разно.

У продужетку седница одељенских већа одржаће се седница наставничког већа.