Седница наставничког већа

Седница наставничког већа одржаће се у четвртак, 25. априла 2013. у 13:10 сати.

Дневни ред:

  1. Изрицање васпитно-дисциплинских мера,
  2. Најава посете часовима директора и педагога Школе,
  3. Разно

Директор Школе,

Виктор Фелбаб