Седница наставничког већа

Седница наставничког већа ће се одржати у четвртак, 23. маја 2013. године у 13:10 сати.

Дневни ред:

  1. Избор ученика за промотивно путовање ВК медија,
  2. Постигнућа ученика у протеклом периоду,
  3. Разно.

Директор Школе, Виктор Фелбаб