Седнице одељењских већа

Седнице одељењских већа за завршна одељења (III6, IV1, IV2, IV3 и IV4) одржаће се у четвртак, 30. маја 2013. у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма
  2. Анализа успеха и владања ученика
  3. Разно

У продужетку седница одељењнских већа одржаће се седнице Наставничког већа и Испитног одбора.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб