Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа ће се одржати у уторак, 4. јуна 2013. година са почетком у 13:10 часова. 

Дневни ред

  1. Избор ученика генерације - гласање
  2. Разно

Директор Школе,

Виктор Фелбаб