Седнице одељенских већа

Седнице одељенских већа за I, II и III разреде одржаће се у петак, 21. јуна 2013. са почетком у 9:00 часова.

Директор Школе

Виктор Фелбаб