Седница Педагошког колегијума

Седница Педагошког колегијума Школе одржаће се 8. октобра 2013. (уторак) у 13:10 сати у просторији школске библиотеке.

Дневни ред:

  1. Припрема за прославу Дана Школе,
  2. План рада са инклузивним ученицима,
  3. Именовање стручних тимова Наставничког већа,
  4. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб, с.р.