Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у понедељак, 14. октобра 2013. у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа,
  2. Акциони план (План побољшања),
  3. План самовредновања за 2013/14. школску годину,
  4. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб, с.р.