Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 7. новембра 2013. у 13:10 сати.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа;
  2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог квартала;
  3. Извештај о вертикалној проходности односно запошљавању наших ученика након завршене средње школе;
  4. Извештај о исказу наставника о начину рада са инклузивним ученицима;
  5. Најава посете часовима директора и педагога Школе;
  6. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб, проф.