Седница Педагошког колегијума

Седница Педагошког колегијума одржаће се у понедељак, 9. децембра 2013. у 11:30 сати у просторијама школске библиотеке. 

Дневни ред:

  1. План уписа ученика за наредну школску годину,
  2. План јавних набавки,
  3. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб