Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у понедељак, 9. децембра 2013. у 13:10 сати у зборници.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. План уписа ученика у I разред школске 2014/15. године;
  3. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб