Седнице одељењских већа

Седнице одељењских већа поводом завршетка првог полугодишта одржаће се у уторак, 24. децембра 2013. у 8:00 часова.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб