Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 22. јануара 2014. у 13:00 сати.

Дневни ред:

  1. Усвајање записаника са претходне седнице Наставничког већа;
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају I полугодишта;
  3. Полугодишњи Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
  4. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб, проф.