Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа ће се одржати у понедељак, 17. марта 2014. у 13:10 сати.

Дневни ред:

  1. Портфолио професионалног развоја;
  2. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб