III класификациони период

Седнице одељењских већа одржаће се у петак, 28. марта 2014. у 12:15 сати. 

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика;
  3. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб, проф.