Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа школе одржаће се у среду, 14. маја 2014. у 12:20 сати.

Дневни ред:

  1. Избор чланова Школског одбора из реда запослених;
  2. Листа уџбеника за наредну школску годину;
  3. Разно.

Виктор Фелбаб,
Директор Школе