Седница одељењских већа завршних разреда

Седница одељењских већа завршних разреда (III6, IV1, IV2, IV3, IV4, IV5) одржаће се у понедељак, 2. јуна 2014. у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају наставне године;
  3. Разно.

У продужетку седнице одржаће се СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА.

Дневни ред:

  1. Формирање Испитног одбора;
  2. Формирање Комисије за избор ученика генерације;
  3. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе