Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа у проширеном саставу одржаће се у четвртак, 5. јуна 2014. у 12:20 сати.

Дневни ред:

  1. Давање мишљења о кандидатима за директора Школе путем гласања запослених.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб