Чланови испитног одбора

Чланови Испитног одбора у јунском испитном року школске 2013/14. су:

 1. Виктор Фелбаб, председник Испитног одбора
 2. Дарко МИхајловић
 3. Градимир Симић,
 4. Милорад Симић,
 5. Вукосава Томић,
 6. Зорица Варга,
 7. Снежана Влајков,
 8. Бранислава Крстин,
 9. Гордана Попов,
 10. Милица Абрамовић,
 11. Милан Бирешев,
 12. Десанка Божин,
 13. Драгана Бубало,
 14. Зорица Вукобрат,
 15. Наташа Глигорин Танацков,
 16. Бранислава Дилбер Косић,
 17. Вања Ињац Забрдац,
 18. Емилија Величков,
 19. Ноива Јоргић,
 20. Емила Кленанц,
 21. Владимир Крстић,
 22. Нада Крстоношић,
 23. НАдежда Лазић,
 24. Ерика Мандић,
 25. Радмила Мишков,
 26. Сања Мракић,
 27. Радмила Папић-Милићев,
 28. Клара Паушић,
 29. Мирјана Прекајски,
 30. Соника Прем,
 31. Анкица Симић,
 32. Живојин СИмић,
 33. Штефица Ступовски,
 34. Вања Томашев,
 35. Јефта Трифунац,
 36. Оливера Француски,
 37. Марица Цветковић,
 38. Аранка Блат,
 39. Драган Томашев,
 40. Перса Симић,
 41. Верица Јегарски,
 42. Драган Трифунац,
 43. Бранислава Мишковић.

Директор Школе, 

Виктор Фелбаб