Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у среду, 11. јуна 2014. са почетком у 13:10 часова.

Дневни ред:

  1. Избор ученика генерације;
  2. Разно.

Виктор Фелбаб,
Директор Школе