Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 1. јула 2014. у 8:30 сати.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полигодишта;
  2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
  3. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину и именовање комисије за упис ученика у први разред;
  4. Предлог Програма екскурзија за 2014/15. годину;
  5. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб