Састанак Стручног актива за развој школског програма

Састанак Стручног актива за развој школског програма одржаће се у петак, 27. јуна 2014. у 11:00 сати. 

Чланови Стручног актива су:

 1. Вања Томашев,
 2. Радмила Папић-Милићев,
 3. Снежана Влајков,
 4. Зорица Варга,
 5. Клара Паушић,
 6. Бранко Грбанушић,
 7. Надежда Лазић,
 8. Оливера Француски,
 9. Љиљана Радишић,
 10. Градимир Симић,
 11. Дарко МИхајловић.

Вања Томашев