Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у петак, 12. септембра 2014. у 12:15 сати у зборници.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2013/14. године,
  2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе (Градимир Симић и Штефица Ступовски),
  3. Упознавање са Годишњим планом рада Школе за школску 2014/15. годину,
  4. Тим за инклузију,
  5. Развојни план Школе,
  6. Извештај директора о раду у претходном периоду,
  7. Усвајање распореда часова за септембар,
  8. План пријема родитеља у току наставне године,
  9. Формирање организационог одбора за прославу Дана Школе,
  10. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб