I класификациони период

Седнице одељењских већа одржаће се 29. октобра 2014. (среда) у 13:10 сати. 

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма,
  2. Анализа успеха и владања ученика,
  3. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе