Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 6. новембра 2014. године у 13:10 сати.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала;
  2. Извештај прошлогодишњих одељењских старешина завршних разреда о наставку школовања односно запошљавању ученика после завршене средње школе;
  3. Најава посете часовима директора и педагога Школе;
  4. Даље активности на промовисању Школе;
  5. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе