Крај I полугодишта - Измена термина

Седнице одељењских већа одржаће се 24. децембра 2014. (среда) у 8:00 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика;
  3. Разно.

Седница Наставничког већа одржаће се по завршетку седница одељењских већа.

Дневни ред:

  1. Изрицање васпитно-дисциплинскух мера;
  2. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб