Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 13. јануара 2014. у 9:00 сати.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и валдања ученика на крају првог полугодишта;
  2. Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада Школе;
  3. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе