Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 11. фебруара 2015. године у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Активирање унутрашње мотивације ученике - дискусија са уводном речју педагога и психолога;
  2. Заинтересованост ученика за ваннаставне активности - резултати анкете;
  3. Усвајање тема за завршни и матурски рад - извештај одељењских старешина завршних одељења;
  4. Утврђивање крајњег рока за предају прве, радне верзије завршног/матурског рада;
  5. Изроцање васпитно-дисциплинских мера;
  6. Разно.

Одељењске старешине завршних одељења треба да на седници поднесу  извештај о темама завршних и матурских радова. Моле се одељењске старешине завршнох разреда да до тог рока испитају предметне наставнике и направе спискове тема завршних и матурских испита за које су се ученици определили. Извештај треба да садржи име и презиме ученика, назив одабране теме, наставни предмет и име и презиме ментора. Након седнице, писмени извештај треба предати директору.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб