Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у уторак, 21. априла 2015. у 11:40 сати.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала;
  2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера;
  3. Разно.

директор Школе,
Виктор Фелбаб