Седница Испитног одбора и Наставничког већа

Седница Испитног одбора и Наставничког већа одржаће се у уторак, 16. јуна 2015. у 12:30 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација завршних и матурских испита у јунском раку;
  2. Разно.

Виктор Фелбаб,

директор Школе