Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у понедељак, 6. јула 2015. у 8:30 сати.

Дневни ред:

  1. Извештаj са уписа ученика у први разред школске 2015/16. године;
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају наставне 2014/15. године;
  3. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
  4. Прелиминарна подела часова на наставнике;
  5. Предлог Програма екскурзија за школску 2015/16. годину;
  6. Увајање листе уџбеника за наредну школску годину;
  7. Разно.