Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа биће одржана у четвртак, 18. јануара, у 19 сати.

Дневни ред:

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

2. План писмених провера у другом полугодишту

3. Полугодишња анализа реализације ГПРШ

4. Индивидуализација у настави

5. Разно

Директор Школе

Милорад Карановић