Претрага

ПочетакОбавештења

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у петак, 12. септембра 2014. у 12:15 сати у зборници.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2013/14. године,
 2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе (Градимир Симић и Штефица Ступовски),
 3. Упознавање са Годишњим планом рада Школе за школску 2014/15. годину,
 4. Тим за инклузију,
 5. Развојни план Школе,
 6. Извештај директора о раду у претходном периоду,
 7. Усвајање распореда часова за септембар,
 8. План пријема родитеља у току наставне године,
 9. Формирање организационог одбора за прославу Дана Школе,
 10. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 20. августа 2014. у 9:00 часова.

Виктор Фелбаб,

директор Школе 

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 1. јула 2014. у 8:30 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полигодишта;
 2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
 3. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину и именовање комисије за упис ученика у први разред;
 4. Предлог Програма екскурзија за 2014/15. годину;
 5. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Састанак Стручног актива за развој школског програма

Састанак Стручног актива за развој школског програма одржаће се у петак, 27. јуна 2014. у 11:00 сати. 

Чланови Стручног актива су:

 1. Вања Томашев,
 2. Радмила Папић-Милићев,
 3. Снежана Влајков,
 4. Зорица Варга,
 5. Клара Паушић,
 6. Бранко Грбанушић,
 7. Надежда Лазић,
 8. Оливера Француски,
 9. Љиљана Радишић,
 10. Градимир Симић,
 11. Дарко МИхајловић.

Вања Томашев

Крај II полугодишта

Седнице одељењских већа I, II и III разреда одржаће се 23. јуна 2014. (понедељак) у 13:00 часова.

Дневни ред:

 1. Реализација наставних планова и програма;
 2. Анализа успеха и владања ученика;
 3. Изрицање васпитних мера односно похвала и награда ученицима.

Седница Наставничког већа одржаће се у продужетку седница одељењских већа.

Дневни ред:

 1. Припрема за извештај о реализацији ГПРШ;
 2. Најава прелиминарне поделе предмета и часова по наставницима;
 3. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у среду, 11. јуна 2014. са почетком у 13:10 часова.

Дневни ред:

 1. Избор ученика генерације;
 2. Разно.

Виктор Фелбаб,
Директор Школе

Страна 5 од 11

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.