Претрага

ПочетакОбавештењаСедница Наставничког већа

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 1. јула 2014. у 8:30 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полигодишта;
 2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
 3. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину и именовање комисије за упис ученика у први разред;
 4. Предлог Програма екскурзија за 2014/15. годину;
 5. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Састанак Стручног актива за развој школског програма

Састанак Стручног актива за развој школског програма одржаће се у петак, 27. јуна 2014. у 11:00 сати. 

Чланови Стручног актива су:

 1. Вања Томашев,
 2. Радмила Папић-Милићев,
 3. Снежана Влајков,
 4. Зорица Варга,
 5. Клара Паушић,
 6. Бранко Грбанушић,
 7. Надежда Лазић,
 8. Оливера Француски,
 9. Љиљана Радишић,
 10. Градимир Симић,
 11. Дарко МИхајловић.

Вања Томашев

Крај II полугодишта

Седнице одељењских већа I, II и III разреда одржаће се 23. јуна 2014. (понедељак) у 13:00 часова.

Дневни ред:

 1. Реализација наставних планова и програма;
 2. Анализа успеха и владања ученика;
 3. Изрицање васпитних мера односно похвала и награда ученицима.

Седница Наставничког већа одржаће се у продужетку седница одељењских већа.

Дневни ред:

 1. Припрема за извештај о реализацији ГПРШ;
 2. Најава прелиминарне поделе предмета и часова по наставницима;
 3. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у среду, 11. јуна 2014. са почетком у 13:10 часова.

Дневни ред:

 1. Избор ученика генерације;
 2. Разно.

Виктор Фелбаб,
Директор Школе

Чланови испитног одбора

Чланови Испитног одбора у јунском испитном року школске 2013/14. су:

 1. Виктор Фелбаб, председник Испитног одбора
 2. Дарко МИхајловић
 3. Градимир Симић,
 4. Милорад Симић,
 5. Вукосава Томић,
 6. Зорица Варга,
 7. Снежана Влајков,
 8. Бранислава Крстин,
 9. Гордана Попов,
 10. Милица Абрамовић,
 11. Милан Бирешев,
 12. Десанка Божин,
 13. Драгана Бубало,
 14. Зорица Вукобрат,
 15. Наташа Глигорин Танацков,
 16. Бранислава Дилбер Косић,
 17. Вања Ињац Забрдац,
 18. Емилија Величков,
 19. Ноива Јоргић,
 20. Емила Кленанц,
 21. Владимир Крстић,
 22. Нада Крстоношић,
 23. НАдежда Лазић,
 24. Ерика Мандић,
 25. Радмила Мишков,
 26. Сања Мракић,
 27. Радмила Папић-Милићев,
 28. Клара Паушић,
 29. Мирјана Прекајски,
 30. Соника Прем,
 31. Анкица Симић,
 32. Живојин СИмић,
 33. Штефица Ступовски,
 34. Вања Томашев,
 35. Јефта Трифунац,
 36. Оливера Француски,
 37. Марица Цветковић,
 38. Аранка Блат,
 39. Драган Томашев,
 40. Перса Симић,
 41. Верица Јегарски,
 42. Драган Трифунац,
 43. Бранислава Мишковић.

Директор Школе, 

Виктор Фелбаб

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа у проширеном саставу одржаће се у четвртак, 5. јуна 2014. у 12:20 сати.

Дневни ред:

 1. Давање мишљења о кандидатима за директора Школе путем гласања запослених.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб

Страна 5 од 11

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.