Распоред за стоматолошки преглед

Одељење

(бр. ученика)

ВРЕМЕ ПРЕГЛЕДА

уторак,

21. мај

среда,

22. мај

четвртак,

23. мај

петак,

24. мај

понедељак,

27. мај

уторак,

28. мај

среда,

29. мај

четвртак,

30. мај

12 (25)

 

 

10301125

(4. час)

 

 

 

 

 

21 (25)

 

 

 

 

 

 

 

1400 – 1445

(1. час)

22 (25)

 

 

 

 

 

 

1540 – 1635

(3. час)

 

23 (30)

 

 

800 – 945

(1. час)

 

 

 

 

 

24 (31)

 

950 – 1035

(2. час)

 

 

 

 

 

 

25 (32)

 

 

 

 

 

1540 – 1635

(3. час)

 

 

26 (17)

 

 

 

800 – 945

(1. час)

 

 

 

 

31 (17)

 

 

11301215

(5. час)

 

 

 

 

 

41 (25)

 

800 – 945

(1. час)

 

 

 

 

 

 

42 (25)

 

 

 

10301125

(4. час)

 

 

 

 

43 (25)

1200

после посете ЛИВНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

44 (25)

 

 

 

 

1400 – 1445

(1. час)