Радна субота

Субота 7. септембар 2013. је радни, ненаставни дан. Организоваће се посета "Мамут-фесту". 

Ученици треба да се окупе код Народног музеја у 10:00 сати у договору са одељењским старешином.

Директор Школе