Обавештење

У петак, 26. октобра 2018. настава ће се изводити по измењеном режиму због обележавања Дана Школе. Сва одељења ће имати наставу у преподневној смени. Одржаће се првих шест часова (без претчаса и седмог часа) по скраћеној сатници и по посебном распореду учионица.

Након завршетка наставе одржаће се свечана приредба, спортски турнир и коктел.

Сатница

време

активност

место

8:00-8:30

1. час

према распореду учионица

8:35-9:05

2. час

9:10-9:40

3. час

9:55-10:25

4. час

10:30-11:00

5. час

11:05-11:35

6. час

12:00-12:45

свечана приредба

амфитеатар

11:45-13:00

спортски турнир

фискултурна сала

13:00-

коктел за госте

зборница

Распоред учионицa за 26. октобар (Дан Школе)

Одељење

1.час

 2.час  3.час  4.час  5.час  6.час

I1

2(грађ)

2

2

бели кабинет

8

8(вер.)

I2

8 (вер.)

9

7

библиотека

9

I3

-

6

5

1

сала

I4

10

10

10

10

2

12

II1

-

8

амфитеатар

1

5

2

II2

амфитеатар

сала

6

II3

5

5

6

библиотека

12

5

II4

12

12

12

2

10

10

III1

бели

1

8

(српски језик)

8

8

бели

зелени

III2

4 (математика сви)

4

4

4

4

4

III3

7

бели

12

7

амфитеатар

III4

Пракса (кантина)

IV1

1

бели

1

амфитеатар

1

IV2

радионица

IV3

-

сала

9

9

9

7

IV4

9

зелени кабинет