Обавештење

Исплата ученичких стипендија за септембар и октобар почиње 25.12.2018. године. Одобрене стипендије биће уплаћене на отворене текуће рачуне ученика у UniCredit банци.

Слађана Крстић,
секретар Школе