Одобрен План надокнаде часова

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине је одобрио План надокнаде часова који су изгубљени због епидемије грипа. Надокнада ће се извршити у периоду:

  • први и трећи разред: од понедељка 11. марта до петка 29. марта 2019.
  • други и четврти разред: од понедељка 1. априла до петка 3. маја 2019.

Надокнада часова ће се вршити свакога дана у периоду од 7:00 до 8:00 сати (два часа по 30 min), по следећем распореду:

  • прве недеље надокнаде (од 11. до 15. марта за први и трећи разред, односно од 1. до 5. априла за други и четврти разред) надокнадиће се свакога дана први и други час који су изгубљени одговарајућег дана;
  • друге недеље надокнаде (од 18. до 22. марта за први и трећи разред, односно од 8. до 12. априла за други и четврти разред) надокнадиће се свакога дана трећи и четврти час који су изгубљени одговарајућег дана;
  • треће недеље надокнаде (од 25. до 29. марта за први и трећи разред, односно од 15. априла до 3. маја за други и четврти разред) надокнадиће се свакога дана пети и шести час који су изгубљени одговарајућег дана.
  • Седми час и претчас који су изгубљени ће се надокнадити у суботу 4. маја која је наставна субота према Календар у рада.

Часови надокнаде ће се евидентирати у дневник као -1. (минус први) и 0. (нулти) час.

Преузмите званичан текст Плана надокнаде