„Кенгур без граница“ 2013.

Професорица Емилија Исаков са ученицима на „Кенгуру“

Као и сваке године, и ове су наши ученици учествовали у такмичењу Кенгур без граница. „Кенгур“ је математичко такмичење за све ученике којима је математика изазов и добро друштво за решавање проблема. Одржава се сваке године  у исто време у многим државама света, трећег четвртка у марту, у 10:00 часова. То је једнокружно тест такмичење, у трајању од 90 минута. Листа задатака садржи разноврсне задатке, распоређене од лакших ка тежима, а мото игре је »Математика за све«. Ученици у целом свету, сад већ у преко 50 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. Циљ такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања. Главни циљ је мотивисати ученике да се баве математиком и ван редовних школских програма.

Такмичење је ове године одржано 21. марта, а учешће је узело 52 такмичара из наше школе. Због недостатка простора у Школи, ученици су задатке решавали у просторијама Центра за стручно у савршавање. Резултати такмичења биће објављени 29. априла, јер је због великог броја учесника потребно много времена за њихову обраду.

Више о такмичењу прочитајте на званичним сајту: kengur.dms.rs.