Претрага

ПочетакО Школи

О школи

Средња стручна школа „Милош Црњански“ је једна од четири средње школе у Кикинди. У њој се образују ученици у четири подручја рада (струке): грађевинарство, хемија, здравство, и производња и прерада хране. Школа се налази на адреси Светосавска 57, у згради коју дели са Високом школом струковних студија за образовање васпитача.

У школској 2021/22. години Школа има 365 редовних ученика распоређених у 15 одељења. Школа ради у две смене. Наставу изводи 48 стално запослених наставника и два помоћна наставника, уз 20 спољних сарадника и два стручна сарадника. У школи је запослено и 12 радника који чине ненаставно особље.

Настава се изводи у учионицама, специјализованим учионицама, кабинетима и лабораторијама. Школа има своје радионице за грађевинску и прехрамбену струку. Кабинети и лабораторије опремљени су училима за самосталан рад ученика. Лабораторије омогућују ученицима стицање знања и обуку за брзо укључивање у процес производње и контроле производа. Информатичко-рачунарски и грађевински кабинети опремљени су рачунарима неопходним у данашњим савременим условима наставе. Школа има и библиотеку са преко 8.000 књига и часописа, салу за физичко васпитање, свечану салу - амфитеатар (који дели са Високом школом) и ограђено двориште (које дели са суседном Техничком школом).

Школска зграда

Живот школе одвија се кроз редовну, додатну, допунску наставу и кроз ваннаставне активности. Ученици су укључени у рад драмске, еколошке, прехрамбене секције, као и многих спортских секција. Сваке школске године Школа је домаћин међународног ученичког кампа „У бескрајном плавом кругу“. ССШ „Милош Црњански“ активно учествује у раду Истраживачке станице „Петница“. Сваке године талентовани ученици боравком у Петници усавршавају своја знања из појединих научних области. Школа учествује у бројним такмичењима које организује Министарство просвете и репибличка удружења грађевинских, медицинских и хемијских школа. Школа је изнедрила велики број стручњака који су дали свој допринос у изградњи и раду предузећа и установа Кикинде, Србије и целе бивше Југославије.

Као дан школе прославља се 26. октобар, дан рођења књижевника Милоша Црњанског по коме Школа носи име.На крају сваке школске године Наставничко веће проглашава ученика генерације, који је током свог школовања постигао изузетне резултате у учењу и ваннаставним активностима.

Рад Школе је у поступку спољашњег вредовања, које је спроведено у новембру 2017. године, оцењен највишом могућом оценом (4).

Датум последње измене четвртак, 07 July 2022 11:25

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.