Претрага

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања Школом. Мандат чланова школског одбора траје четири године. Актуелни сазив Школског одбора је ступио на дужност 2. јула 2022. године („Службени лист града Кикинде“, број 15 од 28. јуна 2022. године).

Чланови актуелног састава Школског одбора су:

  1. Немања Стојковић, представник локалне самоуправе,
  2. Александра Микалачки, представник локалне самоуправе,
  3. Роберт Лудањи, представник локалне самоуправе,
  4. Санијела Јовић, представник запослених,
  5. Вања Томашев, представник запослених,
  6. Бранко Грбанушић, представник запослених,
  7. Слађана Бодрожа, представник родитеља,
  8. Горан Икић, представник родитеља,
  9. Маријана Мирков, представник родитеља.
Немања Стојковић 

Датум последње измене четвртак, 07 July 2022 11:34

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

Из члана 115.

Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Из члана 116.

Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Из члана 117.

Мандат органа управљања траје четири године.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.