Претрага

ПочетакО ШколиСтручни органи ШколеСтручни активи и тимови

Стручни активи и тимови

Стручни активи и тимови у школској 2020/2021.години

1.

Стручни актив за развојно планирање

 1. Јелена Драгољевић, наставник (председник актива)
 2. Дарко Михајловић, педагог
 3. Дијана Брканлић Тешин, наставник
 4. Наташа Глигорин Танацков, наставник
 5. Сања Мракић, наставник
 6. Марко Бајкин, ученик
 7. ____________, родитељ
 8. Роберт Лудањи, представник лок. самоуправе

2.

Стручни актив за развој школског програма

 1. Вања Томашев, председник,
 2. Милорад Карановић, члан,
 3. Наташа Глигорин Танацков, члан,
 4. Градимир Симић, члан.

3.

Тим за самовредновање

 1. Милорад Симић, координатор,
 2. Драгана Бубало Херцег, члан,
 3. Дарко Михајловић, члан,
 4. Јелена Драгољевић, члан,
 5. Штефица Ступовски, члан,
 6. Новица Јоргић, члан,
 7. Наташа Мехић, члан,
 8. Биљана Шимон, члан - представник родитеља,
 9. _______________, члан - представник ученика,
 10. Душан Попесков, члан - представник локалне самоуправе.

4.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (Тим за заштиту)

 1. Слађана Крстић – координатор,
 2. Дарко Михајловић-члан,
 3. Бранко Грбанушић-члан,
 4. Данијела Аћимов Бризић-члан,
 5. Нада Крстоношић - члан,
 6. Јефта Трифунац-члан.

5.

Тим за инклузивно образовање

 1. Дарко Михајловић- координатор,
 2. Сања Мракић-члан,
 3. Одељењски старешина ученика који похађа школу по ИОП-у.

6.

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој школе

 1. Милорад Карановић -координатор,
 2. Милорад Симић- члан,
 3. Јелена Драгољевић -члан,
 4. Дарко Михајловић-члан
 5. Сенка Хелдрих - члан, представник родитеља, 
 6. Мирослава Крнић - члан, представник локалне самоуправе

7.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Драгана Бубало Херцег -координатор,
 2. Јелена Драгољевић - члан,
 3. Дарко Михајловић-члан
 4. Милорад Симић - члан

8.

Тим за професионални развој

 1. Градимир Симић- координатор,
 2. Александра Трифунац-члан
 3. Драгана Бубало Херцег - члан

9.

Тим за промоцију Школе

 1. Бранислава Крстин -координатор,
 2. Вања Томашев-члан,
 3. Радмила Папић Милићев-члан,
 4. Љиљана Радишић-члан.

10.

Тим за каријерно вођење и саветовање

 1. Гордана Попов- координатор,
 2. Радмила Папић Милићев-члан,
 3. Дијана Брканлић Тешин -члан,
 4. Штефица Ступовски-члан,
 5. Надежда Лазић - члан.

11.

Тим за сарадњу са породицом

 1. Сања Мракић-координатор,
 2. Дарко Михајловић-члан
 3. Ибојка Тот -члан
 4. Данијела Аћимов Бризић -члан

12.

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и другим установама

 1. Милорад Карановић - координатор,
 2. Градимир Симић -члан,
 3. Наташа Глигорин Танацков-члан,
 4. Нада Крстоношић -члан,
 5. Јелена Бајшански - члан,
 6. Љиљана Радишић - члан.

13.

Тим за културне активности

 1. Клара Паушић -координатор,
 2. Наташа Мехић - члан,
 3. Драгослава Иличин - члан,
 4. Владимир Крстић-члан,
 5. Снежана Влајков-члан,
 6. Наташа Дракулић Козић - члан,
 7. Марија Пухача - члан.

14.

Тим за израду Годишњег плана рада школе

 1. Дарко Михајловић- координатор,
 2. Клара Паушић -члан,
 3. Градимир Симић-члан,
 4. Милорад Симић-члан.

15.

Тим за подршку ученицима и Ученичком парламенту

 1. Вања Томашев - координатор,
 2. Соника Прем-члан,
 3. Мирјана Прекајски -члан.

16.

Тим за израду пројеката

 1. Бранислава Крстин - координатор,
 2. Гордана Трнић-члан,
 3. Милан Антонић-члан,
 4. Вања Ињац Забрдац, члан
 5. Наташа Глигорин Танацков - члан.

17.

Тим за заштиту животне средине

 1. Милица Абрамовић -координатор,
 2. Емила Кленанц- члан,
 3. Живојин Симић-члан.

18.

Тим за школски спорт

 1. Виктор Фелбаб-координатор,
 2. Бранко Грбанушић- члан

19.

Тим за излете, екскурзије и стручне посете

 1. Јасна Томашев-координатор,
 2. Радмила Папић Милићев- члан,
 3. Љиљана Радишић-члан,
 4. Оливера Француски, члан.

20.

Тим за слободне активности

 1. Виктор Фелбаб, координатор,
 2. Гордана Попов- члан,
 3. Клара Паушић-члан,
 4. Наташа Дракулић Козић -члан.

21.

Тим за безбедност и здравље на раду

 1. Гордана Попов-координатор,
 2. Градимир Симић- члан,
 3. Милорад Симић-члан

22.

Тим за уређење школе

 1. Соника Прем- -координатор,
 2. Вања Ињац Забрдац-члан

23.

Тим за израду распореда часова

 1. Вања Томашев
 2. Соника Прем

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

члан 130. (одломак)

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

У установи директор образује следеће тимове:
1) тим за инклузивно образовање;
2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
3) тим за самовредновање;
4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;
5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
6) тим за професионални развој;
7) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.