Претрага

ПочетакОбавештењаСедница Наставничког већа

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 6. новембра 2014. године у 13:10 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала;
 2. Извештај прошлогодишњих одељењских старешина завршних разреда о наставку школовања односно запошљавању ученика после завршене средње школе;
 3. Најава посете часовима директора и педагога Школе;
 4. Даље активности на промовисању Школе;
 5. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе

I класификациони период

Седнице одељењских већа одржаће се 29. октобра 2014. (среда) у 13:10 сати. 

Дневни ред:

 1. Реализација наставних планова и програма,
 2. Анализа успеха и владања ученика,
 3. Разно.

Виктор Фелбаб,
директор Школе

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа Школе одржаће се у петак, 12. септембра 2014. у 12:15 сати у зборници.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске 2013/14. године,
 2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе (Градимир Симић и Штефица Ступовски),
 3. Упознавање са Годишњим планом рада Школе за школску 2014/15. годину,
 4. Тим за инклузију,
 5. Развојни план Школе,
 6. Извештај директора о раду у претходном периоду,
 7. Усвајање распореда часова за септембар,
 8. План пријема родитеља у току наставне године,
 9. Формирање организационог одбора за прославу Дана Школе,
 10. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 20. августа 2014. у 9:00 часова.

Виктор Фелбаб,

директор Школе 

Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак, 1. јула 2014. у 8:30 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полигодишта;
 2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе;
 3. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину и именовање комисије за упис ученика у први разред;
 4. Предлог Програма екскурзија за 2014/15. годину;
 5. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб

Састанак Стручног актива за развој школског програма

Састанак Стручног актива за развој школског програма одржаће се у петак, 27. јуна 2014. у 11:00 сати. 

Чланови Стручног актива су:

 1. Вања Томашев,
 2. Радмила Папић-Милићев,
 3. Снежана Влајков,
 4. Зорица Варга,
 5. Клара Паушић,
 6. Бранко Грбанушић,
 7. Надежда Лазић,
 8. Оливера Француски,
 9. Љиљана Радишић,
 10. Градимир Симић,
 11. Дарко МИхајловић.

Вања Томашев

Страна 4 од 10

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.